Schůzka rodičů 10.10.2022 🗓

Akce pro rodiče Akce Spolku

V pondělí 10.10.2022 v odpoledních hodinách proběhne S C H Ů Z K A Spolku rodičů.

Zájemci o účast na schůzce pište na spolek.trava@gmail.com

Přijďte se zapojit do plánování akcí pro děti i pro rodiče

a řešení otázek, které průběžně okolo našich dětí vyvstávají.