Měsíc: Září 2023

Shrnutí sdělení MŠMT o jednotné přijímací zkoušce pro školní rok 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo dne 7. září 2023 sdělení, ve kterém stanoví termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024. Dle uvedeného sdělení se jednotná přijímací zkouška koná formou písemného testu z oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Termíny zkoušek jsou