Měsíc: Březen 2019

Kavárna pro rodiče

Kavárna pro rodiče s tématem „Mobilní telefony v rukách školních dětí“ se vydařila a účast byla hojná. Kromě příjemného posezení s občerstvením a následnou prohlídkou prostor nové školní jídelny, jsme se dozvěděli velmi zajímavé informace. Některá fakta, která zde zazněla, mnozí určitě již někde zaznamenali, jiné údaje byly pro většinu

Kavárna pro rodiče 12.3.2019

Kavárna pro rodiče „Mobily u dětí“ s návštěvou nové šk. jídelny 🗓

Srdečně zveme rodiče na Kavárnu pro rodiče na téma Rizik spojených s používáním mobilního telefonu dětmi ve věku povinné školní docházky. Budete-li mít sami návrh na další téma k diskuzi nebo otázky, které se týkají používání mobilů dětmi, budeme rádi, pokud nám je sdělíte a oživíte tak naši Kavárnu o