Distanční výuka

Po komunikaci s několika rodiči ze ZŠ Trávníčkova napíši postřehy z distanční výuky, nebo možná spíš prosbu.

Distanční výuka je pro děti velmi náročná na udržení pozornosti.

Není to snadné pro nikoho z nich, tak pokud máte tu možnost, občas s nimi proberte, co se děje na onom školním nástroji Microsoft Teams.

Pokud si v průběhu vyučování posílají zprávy a obrázky do společného chatu, vyrušuje to celou třídu.

Buďte v tom s nimi a s trpělivostí jim pomáhejte tuhle dobu zvládnout. Vím, že neustálé opakování pravidel, jak se na Teams chovat a že je to nástroj pro výuku, není příjemné, ale děláme to pro ně, pro naše děti.

Od paní učitelky: Prosím připomeňte dětem jak používat chat v Teams. Je to platforma sloužící k podpoře výuky nebo témat souvisejících se školou. Pro soukromou konverzaci ať si prosím děti vytvoří skupinu třeba na Whats App. Výhoda WhatsApp je i v tom, že se jedná o jednu z nejbezpečnějších, kryptovaných aplikací určených ke komunikaci.