Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Zdroj FZŠ Trávníčkova

1.9. Zahájení školního roku – 1 vyučovací hodina

1. třídy:
Čtvrtek 2.9. – 2 VH – 8 – 9:40 hod. (1. VH – testování)
Pátek 3.9. – 2 VH – 8 – 9:40 hod.

2. – 9. třídy:
I. st.- končí v průběhu 5. vyučovací hodiny, oběd pro nedružinové děti od 12:05.
II. st.- končí v průběhu 4. vyučovací hodiny (v 11:30), oběd 11:30 – 12:00.

2. – 3. 9. – Zůstávají žáci s třídními učiteli ve své třídě

Od 6. 9. výuka dle rozvrhu.

Školní jídelna i školní družina jsou v provozu.
První školní den se obědy vydávají 10:00 – 12:30.