Schůzka Spolku rodičů 🗓

Akce pro rodiče Akce Spolku

Další schůzka Spolku rodičů a přátel ZŠ Trávníčkova v roce 2024 proběhne 4. 3. 2024 v 17 hodin v Rozmanitém klubu.

Sejdeme se před budovou školy.

Naviděnou