Shrnutí sdělení MŠMT o jednotné přijímací zkoušce pro školní rok 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo dne 7. září 2023 sdělení, ve kterém stanoví termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024.

Dle uvedeného sdělení se jednotná přijímací zkouška koná formou písemného testu z oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Termíny zkoušek jsou následující:

 • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024
 • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  1. termín: úterý 16. dubna 2024
  2. termín: středa 17. dubna 2024
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
  1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  2. termín: úterý 30. dubna 2024

Je důležité poznamenat, že jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do některých specifických oborů, například se závěrečnou zkouškou, výučním listem či uměleckými obory. Nicméně možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, s výjimkou konzervatoří.

Pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou se zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024. V oborech konzervatoří probíhá od 15. ledna do 31. ledna 2024. Specificky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2024.

Tohoto sdělení by si měli být vědomi všichni zájemci o střední vzdělání, aby mohli vhodně plánovat svou přípravu na přijímací zkoušky a postupovat dle stanovených termínů.