Dotazník: školní jídelna

UZAVŘENO

Vážení rodiče,

Spolek rodičů a přátel školy na základě vašich připomínek a dotazů zpracoval dotazník, který se týká stravování ve školní jídelně.

Dotazníkové šetření je určené nejen vám rodičům, ale i žákům. Žáci od 4. tříd si dotazník vyplní v rámci informatiky, s menšími dětmi (1. – 3. třída) prosím vyplňte vy, rodiče.

Cílem šetření je zjistit, která jídla jsou mezi dětmi oblíbená, zda mají přehled o méně tradičních surovinách a zda se rodiče podílejí na výběru jídel.

O výsledcích dotazníkového šetření se dozvíte na stránkách Spolku. Děkujeme za spolupráci.

UZAVŘENO