Masopustní průvod 🗓

Akce pro děti

Milí rodiče,
zveme vás s dětmi na školní masopustní průvod v maskách 3. 3. 2022 v 16:45 před naší školou. Děti čeká průvod s lampiony, na konci malá odměna a něco dobrého k zakousnutí.
Těšíme se na vaši účast.