Rádi bychom poděkovali všem, kteří se ve školním roce 2018/2019 jakkoli zapojili do činnosti Spolku rodičů a přátel při ZŠ Trávníčkova. Uvědomuji si, že to není snadné. Tento Spolek je na počátku a protože jsme všichni v této činnosti nováčky, musíme se učit za pochodu. Přesto si myslím, že jsme za daných okolností byli velice úspěšní a za to vám všem patří veliké díky.

I přes malou účast na poslední schůzce Spolku jsme udělali velice důležité kroky pro naši další společnou činnost.

Na základě shrnutí dosavadní činnosti Spolku za školní rok 2018/2019, který můžeme bez nadsázky nazvat „startovním rokem“, jsme navrhli aktivity pro následující školní rok. Věříme, že naše společné akce a zapojení dalších rodičů bude pro naše děti přínosné a budeme i nadále moci pomáhat k příjemné atmosféře, podporovat děti i rodiče ve vzájemné spolupráci a pomoci a v neposlední řadě přispět formou besed a Kaváren pro rodiče k zpřístupnění nových zajímavých informací všem rodičům a přátelům školy.

Jsme rádi, že nám zachováváte svou přízeň a budeme se těšit na další cenné podněty a nápady k činnosti a k akcím Spolku.