Kavárna pro rodiče

Kavárna pro rodiče s tématem „Mobilní telefony v rukách školních dětí“ se vydařila a účast byla hojná.

Kromě příjemného posezení s občerstvením a následnou prohlídkou prostor nové školní jídelny, jsme se dozvěděli velmi zajímavé informace.

Některá fakta, která zde zazněla, mnozí určitě již někde zaznamenali, jiné údaje byly pro většinu z nás zcela nové a překvapující.

Celistvost podaných informací, včetně např. statistických údajů a rozboru dopadu nadužívání mobilů na psychiku naší i našich dětí, byla rozhodně přínosem a věříme, že i tématem k zamyšlení.