Schůzka Spolku rodičů 14.1.2019 🗓

Akce pro rodiče Akce Spolku

Dne 14.1. 2019 proběhla schůzka Spolku rodičů a přinesla zajímavé nápady a podněty k činnosti.

Kromě jiného jsme naplánovali několik akcí pro rodiče i děti, ať už jde o

* Kavárnu pro rodiče s tématem, který je v dnešní době velmi aktuální, dále

* pálení čarodějnic na zahradě školy a další akce.

O dalších podrobnostech plánovaných akcí Vás zde budeme nadále informovat.

Pokud se i Vy chcete zapojit do aktivit Spolku, máte zajímavé nápady a podněty k činnosti spolku a jeho spolupráce se školou a zapojení do kulturních a společenských akcí, přijďte na další schůzku Spolku.